Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού

Στον τομέα της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου περί μονοπωλίων διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε αναφυόμενα ζητήματα επί συγχωνεύσεων ή διασπάσεων επιχειρήσεων εφαρμογής ενιαίας ή κυριαρχικής τιμολογιακής πολιτικής.

Παρέχουμε σε συμβουλευτικό επίπεδο επί των άνω θεμάτων υπηρεσίες σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις καταρτίζοντας συμφωνίες οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας, συμβάσεις franchise και κοινών επενδύσεων (joint venture) σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας με σκοπό την αποφυγή διενέξεων με την εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.