Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Συμβάσεις

Η Εταιρεία ειδικεύεται στην νομική διαπραγμάτευση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω γενικά είδη συμβάσεων στην κατάρτιση των οποίων διαθέτει πολυετή εμπειρία:
 • Συμβάσεις franchise
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών
 • Συμβάσεις leasing
 • Συμβάσεις leasing ακινήτων (Sale and lease-back)
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Συμβάσεις ανάθεσης έργου
 • Συμβάσεις δανείου
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
 • Συμβάσεις διανομής
 • Συμβάσεις outsourcing
 • Συμβάσεις escrow
 • Συμβάσεις διαχείρισης