Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Η Εταιρεία μας, αποτελεί την καθολική διάδοχο του δικηγορικού γραφείου που δημιούργησε ο διευθύνων εταίρος αυτής Σπύρος Οικονομίδης και λειτούργησε από τις αρχές του 1980 ως «Δικηγορικό Γραφείο Σπύρου Β. Οικονομίδη».

Το έτος 2007 μετατράπηκε σε δικηγορική εταιρεία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση της σε νομική οντότητα, ικανή να παρέχει το ίδιο αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες, σε περισσότερους όμως τομείς του δικαίου, ικανοποιώντας παράλληλα τις αυξημένες παρούσες και επικείμενες ανάγκες νομικής συνδρομής των πελατών της.

Από την αρχή της λειτουργίας του το δικηγορικό γραφείο, παρείχε εξειδικευμένες και υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες κυρίως στους τομείς του εταιρικού, φορολογικού και εμπορικού δικαίου με αποτέλεσμα να εμπνέει σήμερα ιδιαίτερη εμπιστοσύνη σε σημαντική μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου, που δραστηριοποιείται σ’ όλη την Ελλάδα.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται μεγάλοι πολυεθνικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καθώς και ξένες και ελληνικές εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, οικοδομικές, τεχνικές, κατασκευαστικές, εκπαιδευτικές, νοσοκομειακές, φαρμακευτικές, χαλυβουργικές, λατομικές, αυτοκινήτων, χημικές κλπ.

Αντικειμενικός μας σκοπός και δέσμευση είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, επικεντρώνοντας πάντοτε τις προσπάθειες μας στην αναζήτηση καινοτόμων, πρακτικών αλλά και ασφαλών λύσεων στα ποικίλα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις που δρουν στην Ελλάδα.