Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Εταίροι

Σπύρος Β. Οικονομίδης

O κ. Σπύρος Οικονομίδης αποφοιτήσας από την Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ασκεί πρακτικά την δικηγορία αδιαλείπτως από το 1962.

Στα πλαίσια αυτά της συνεχούς δικαστηριακής πρακτικής, από της συστάσεως των φορολογικών δικαστηρίων το 1962 και μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει στην ερμηνεία και διαμόρφωση του φορολογικού δικαίου, από την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

Ως νομικός σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε πολλές πολυεθνικές, αλλοδαπές και ελληνικές εταιρείες και οργανισμούς, παρέχει νομικές υπηρεσίες με πρακτικές, στα πλαίσια του νόμου, λύσεις σε αναφυόμενα ζητήματα εταιρικού, εμπορικού και φορολογικού δικαίου καθώς και σε συναφείς αντιδικίες.

Η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική ομιλεί γαλλικά, αγγλικά και έχει γνώσεις σε επίπεδο εργασίας στα ιταλικά.

E-mail: soikonomidis@oklawfirm.gr

Βασίλης Σ. Οικονομίδης

Ο Βασίλης Οικονομίδης έλαβε πτυχίο νομικής (Bachelor of Laws LL.B) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London University), το 1997. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters of Law -LL.M) από το Πανεπιστήμιο του Κέϊμπτριτζ (University of Cambridge), με ειδίκευση στο εταιρικό χρηματοοικονομικό και διεθνές εμπορικό δίκαιο.

Έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 2000 και παρίσταται ενώπιον όλων των δικαστηρίων αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Το 2003 απέκτησε, με διάκριση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Masters in Business Administration -MBA)από το Πανεπιστήμιο «INSEAD» στο Φοντανεμπλώ της Γαλλίας (Fontainebleau, France), με εξειδίκευση στην στρατηγική, διαχείριση τραπεζών και στα χρηματοοικονομικά.

Χειρίζεται εξίσου καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ με ευχέρεια ομιλεί γαλλικά και έχει εμπειρία εργασιακού επιπέδου στην γερμανική.

E-mail: voikonomidis@oklawfirm.gr

Γεώργιος Π. Κοντός

Ο Γεώργιος Κοντός απεφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2001. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο με διάκριση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003 παρίσταται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.
Επικεντρώνει τις δραστηριότητες του στο εταιρικό, εμπορικό, φορολογικό και εργατικό δίκαιο, στην κατάρτιση συμβάσεων, στην εκμετάλλευση ακινήτου περιουσίας, στην βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και στο δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού.
Η μητρική του γλώσσα είναι ελληνική ομιλεί αγγλικά και έχει γνώσεις σε επίπεδο εργασίας στα γαλλικά.

E-mail: gkontos@oklawfirm.gr