Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ν.Βάμβα 1 - ΑΘΗΝΑ 10674
   
Τηλέφωνο: +30 210 3632.659
  +30 210 3644.097
  +30 210 3630.437
   
Fax: +30 210 3617.434
   
E-mail: mail@oklawfirm.gr
   
Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των εταίρων μας.
 
Σπύρος Β. Οικονομίδης
Διευθύνων εταίρος
E-mail: soikonomidis@oklawfirm.gr
 
Βασίλης Σ. Οικονομίδης
E-mail: voikonomidis@oklawfirm.gr
 
Γεώργιος Π. Κοντός
E-mail: gkontos@oklawfirm.gr